top of page

SERVICII DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE

Oferim reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată: Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Suntem specializați în dreptul civil și contencios administrativ, fiind experimentați în urmatoarele domenii:

DREPT COMERCIAL
 • Înființări și modificări societăți la Registrul Comerțului

 • Consultații juridice acordate societăților

 • Recuperări creanțe prin Ordonanța de Plata și Executari civile

 • Redactari acte și contracte societăți

 • Obținerea de avize și autorizații de la diverse instituții

DREPTUL INSOLVENȚEI
 • Lansarea și gestionarea procedurilor de insolvență 

 • Contestări la cererile legate de procedurile de insolvență

 •  Cadrul procedurii de negociere la masa credală

 • Anularea actelor frauduloase ale debitorului

 • Atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale societății în insolvență

DREPTUL MUNCII
 • Realizarea contractelor individuale și colective de muncă

 • Încetarea contractelor individuale și colective de muncă

 • Redactarea fișei postului

 • Redactarea regulamentelor de organizare, funcționarea și ordine interioară

 • Proceduri disciplinare împotriva
  angajatului

DREPT ADMINISTRATIV
 • Verificarea actelor administrative potențial nelegale și atacarea în justiție a actelor autorităților publice centrale și locale

 • Analiza actelor administrative, asistarea și reprezentarea în cadrul procedurilor administrative prealabile prin care aceste acte sunt atacate la autoritatea emitentă

 • Parcurgerea procedurii de obținere a autorizațiilor de funcționare, de construire etc.

 • Pregătirea întregii documentații în vederea obținerii de avize și autorizații necesare desfășurării obiectului de activitate al societății.

DREPT FISCAL
 • Consultanță cu privire la tipul de firmă dorit, dacă aceasta va fi sau nu plătitoare de TVA, modul de impozitare – pe venit sau pe profit, precum și alte probleme de drept comercial și fiscal ce pot aparea în funcție de particularitatea cazului

 • Probleme de procedură fiscală

 • Probleme legate de taxe și impozite locale

 • Recuperarea taxelor de
  poluare/prima înmatriculare/ timbru de mediu

MEDIERE
 • Executarea sau rezilierea contractelor si interpretarea clauzelor contractuale

 • Pretenții comerciale izvorâte din neexecutarea sau executarea cu întârziere a
  contractelor

 • Conflicte între angajați, angajat și angajator

 • Conflicte între societăți comerciale partenere, conflictele apărute în interiorul acestora

 • Conflicte între societăți ori între
  societăți și persoane fizice cu privire la contractele comerciale în derulare, dar și contractele ajunse la finalul executării lor
   

Ai o problemă juridică și ai nevoie de părerea
unui avocat de încredere? Contactează-ne!

Mulțumim. Mesajul tău a fost transmis.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
bottom of page